Política de Privacitat

Aquesta política de privacitat estableix la forma en que es gestionen les dades personals d’aquest lloc web, paubaig.cat, propietat de Pau Baig Pujol, amb NIF 52420084W.

En aquesta declaració de privacitat s’explica quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com les utilitzem. Us invitem a llegir amb atenció aquesta política de privacitat abans de facilitar-nos les vostres dades personals.

Els majors de tretze anys podran utilitzar paubaig.cat com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors. En el cas de menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors pel tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recopilaran dades del menor d’edat relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment.

Si sou menor de tretze anys, i heu accedit a aquest lloc web sense avisar als vostres pares, no heu de facilitar-nos cap dada personal.

Aquest lloc web vetlla perquè les dades personals dels usuaris es respectin i tractin amb rigor.

Com a usuaris heu de saber que els vostres drets estan garantits. Els nostres principis respecte la vostra privacitat són:

 • Mai sol·licitarem informació personal si no és realment necessària per a oferir els serveis o informació que ens hàgiu demanat.
 • Mai compartirem informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en el cas que tinguem la vostra autorització expressa.
 • Mai utilitzarem les vostres dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Us advertim que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’auto-regulació, pel que us aconsellem que la visiteu periòdicament. Serà aplicable en el cas de que els usuaris decideixin omplir algun formulari d’aquest lloc web on es demanin dades de caràcter personal.

Pau Baig Pujol ha adequat aquest lloc web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

1. Responsable del tractament de dades personals

Nom fiscal: Pau Baig Pujol

NIF: 52420084W

Nom comercial: Pau Baig / paubaig.cat

Domicili social: 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ – Barcelona

Contacte: hola@paubaig.cat

Llocs web:

 • Domini principal: paubaig.cat

2. Principis que aplicarem a la vostra informació personal

A efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades esmentat anteriorment, les dades personals que ens envieu a través dels diferents formularis del lloc web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web”.

Pel tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes a la legislació vigent. En concret, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre demanarem el vostre consentiment exprés pel tractament de les vostres dades personals per un o varis fins específics que us informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només us demanarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins pels que les requerim. Les dades mínimes possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades personals només seran conservades durant el temps necessari per la finalitat del tractament. En el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes de subscriptors i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les vostres dades personals seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades i se’n garanteixi la seva confidencialitat. Heu de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

3. Com obtenim les vostres dades personals?

Les dades personals que tractem a Pau Baig les donen els propis usuaris i poden provenir de:

 • Formulari de subscripció al butlletí
 • Formulari de contacte
 • Formulari de la cistella de la compra
 • Altres formularis puntuals

4. Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si aquest lloc web està tractant correctament les dades personals, o no. Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al seu tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Les persones interessades podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins pels quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquests casos únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats a la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Pau Baig deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Com a interessat, teniu dret a rebre les vostres dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el vostre consentiment.
 • Les dades s’hagin facilitat per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Al exercir el vostre dret a la portabilitat de les dades, tindreu dret a que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Les persones interessades també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

5. Amb quina finalitat es tracten les dades personals?

Quan un usuari es connecta a aquest lloc web i, per exemple, realitza una compra, envia un correu al titular, es subscriu en algun formulari… està facilitant informació de caràcter personal de la que és responsable Pau Baig. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la vostra adreça IP, nom i cognoms, NIF/NIE, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon o altra informació similar. Al facilitar aquestes dades, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Pau Baig, només com es descriu a l’Avís Legal i en aquesta Política de Privacitat.

A paubaig.cat existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliteu les persones interessades amb la següent finalitat en cada cas:

 • Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, correu electrònic i adreça física complerta (opcional). La finalitat és la de poder respondre als requeriments dels usuaris d’aquest lloc web. Per exemple, podem utilitzar les dades per atendre la vostra sol·licitud i donar resposta a dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugueu tenir relatives a la informació inclosa al lloc web, els productes que s’ofereixen, el tractament de les vostres dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos al lloc web, així com qualsevol altra consulta que pugueu tenir i que no estigui subjecta a les condicions de venda. Us informem que les dades que ens faciliteu es transmetran a Gmail (Google). Aquestes dades estaran allotjades als servidors de Google Ireland Limited. Google forma part de l’acord EU-US Privacy Shield aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades. Podeu consultar-ho aquí. També podeu consultar la política de privacitat de Google.
 • Formulari de subscripció al butlletí: En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: Nom i correu electrònic. La finalitat és la de gestionar la llista de subscriptors, enviar butlletins, promocions i/o ofertes especials. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per Mailchimp. Us informem que les dades que ens faciliteu estaran ubicades als servidors de Mailchimp (proveïdor d’email marketing de Pau Baig). Podeu consultar la seva política de privacitat. Mailchimp està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.
 • Formulari de la cistella de compra: En aquest formulari sol·licitem les dades següents: Nom i cognoms, correu electrònic, NIF/NIE, telèfon i adreça física completa. La finalitat d’aquesta recollida de dades és la de gestionar la vostra compra a la nostra botiga online. Aquestes dades estaran allotjades als servidors de Loading.es, el nostre proveïdor de hosting a Internet. Podeu consultar la seva política de privacitat.

Existeixen altres finalitats per les que podem tractar les vostres dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudin a aquest lloc web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquest lloc web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquest lloc web. Ho trobareu detallat a la Política de Cookies.

D’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades Europeu (RGPD) 2016/679, Pau Baig Pujol, amb domicili particular a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), serà el responsable del tractament de les dades personals corresponents a Usuaris del lloc web i/o subscriptors.

Pau Baig Pujol no ven, lloga, ni cedeix a tercers, dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari (ni ho farà en el futur) sense el consentiment previ de l’afectat, excepte per ordre judicial. Si es dóna el cas que s’han de realitzar col·laboracions amb altres professionals, sempre es demanarà el consentiment exprés dels usuaris, informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. La transferència de dades sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

6. Xarxes Socials

Pau Baig Pujol disposa d’un perfil a diferents xarxes socials d’Internet (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, Linkedin, Liberapay i YouTube). Pau Baig es fa responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres tipus d’usuari (d’ara en endavant, seguidors).

El tractament de les dades dels seguidors serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Així doncs, Pau Baig podrà informar als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti, per tal d’informar sobre les seves activitats, productes, ofertes…, així com per oferir un servei personalitzat d’atenció a l’usuari. En cap cas utilitzarem els perfils dels seguidors per a enviar-los publicitat de manera individual.

Pau Baig en cap cas extraurà dades de les xarxes socials sense el consentiment de l’usuari. Si degut a la pròpia naturalesa de les xarxes socials, l’exercici efectiu dels drets dels seguidors queda supeditat a la modificació del perfil personal del seguidor, Pau Baig l’ajudarà i aconsellarà en la mesura de les seves possibilitats.

7. Legitimació pel tractament de les vostres dades

La base legal pel tractament de les vostres dades és: el vostre consentiment.

Per a comprar, contactar o realitzar comentaris en aquest lloc web es requereix el consentiment d’aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

8. Categoria de dades recollides

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives. En cap cas es tractaran categories de dades especialment protegides.

9. Quan de temps conservem les vostres dades?

Les dades personals, proporcionades en aquest lloc web, es conservaran fins que no se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.

10. A qui comunicarem les vostres dades?

Moltes eines que utilitzem per gestionar les vostres dades són propietat de tercers.

Per oferir els serveis estrictament necessaris pel desenvolupament de l’activitat de paubaig.cat, compartim dades amb les empreses següents, sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Ireland Limited: A Pau Baig utilitzem diferents serveis de Google, amb oficina a Gordon House, Barrow Street, Dublín 4 (Irlanda). En concret, utilitzem o podem utilitzar:

 • Gmail és el nostre proveïdor de correu electrònic. Les dades personals introduïdes al formulari de contacte van a parar a Gmail. Al realitzar una comanda també rebem un correu amb les dades personals introduïdes pel client a la cistella de compra.
 • Google Analytics, un servei analític de llocs web prestat per Google Ireland Limited. Google Analytics utilitza cookies, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar a paubaig.cat a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre l’ús de paubaig.cat (inclosa la vostra adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als seus servidors.
 • Google Forms, un servei de formularis web per a realitzar inscripcions o demanar informació, que forma part de Google Drive. Les dades personals introduïdes en aquests formularis són emmagatzemades directament als servidors de Google.

Google forma part de l’acord EU-US Privacy Shield. Podeu llegir la Política de Privacitat de Google.

The Rocket Science Group LLC d/b/a: El nostre proveïdor d’email marketing és Mailchimp, amb domicili a 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 (USA). Mailchimp tracta les dades personals dels subscriptors amb la finalitat de realitzar els serveis d’email marketing de Pau Baig. Mailchimp forma part de l’acord EU-US Privacy Shield. Podeu llegir la Política de Privacitat de Mailchimp.

Grupo Loading Systems, S.L.: Loading.es, amb domicili a carrer Gabriel Sijé 14 – 03300 Orihuela (Alicante), és el nostre proveïdor d’allotjament a Internet (hosting). Loading.es tracta les dades necessàries per a poder realitzar els serveis d’allotjament web de Pau Baig. Política de Privacitat de Loading.es.

11. Navegació

Al navegar per paubaig.cat es poden recollir dades no identificables que poden incloure adreces IP, ubicació geogràfica aproximada, un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs i altres dades que no poden ser utilitzades per a identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els vostres hàbits de navegació a través de serveis de tercers.

Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

 • Google Analytics

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc web, rastrejar els moviments dels usuaris i per a recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

12. Secret i seguretat de les dades

Pau Baig es compromet a l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del lloc web, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest lloc web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les vostres dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i un usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

Pau Baig no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d’Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Respecte a la confidencialitat del processament, Pau Baig s’assegurarà de que qualsevol persona que estigui autoritzada per Pau Baig per a processar dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors de serveis), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Si hi ha algun incident de seguretat, tan bon punt se n’adoni Pau Baig, ho notificarà a l’usuari sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’incident de seguretat tal com s’ha conegut o quan l’usuari ho sol·liciti.

13. Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, sou l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remeteu a paubaig.cat, exonerant a Pau Baig de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en els diferents formularis d’aquest lloc web.

14. Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament d’aquestes dades per part de Pau Baig en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

15. Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a hola@paubaig.cat. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

16. Canvis en la política de privacitat

Pau Baig es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests casos, Pau Baig anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

17. Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, paubaig.cat no realitza pràctiques de SPAM, per tant no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cada un dels formularis que hi ha al lloc web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), Pau Baig es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

 

Data de la última revisió: 05/11/2023